کک صفر سبکهای قدیمی فوتبال الکترو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   65 54.55% with 11 votes

سرگرم کننده ورزشی الکترو از کک.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

SportsFootballAdverCokeZeroRetroElectro