Hang động chạy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Giúp Ben thu bài và có thể đi qua những trở ngại.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyCavern