Cascade Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Click vào các nhóm cùng màu để có được các nhóm biến mất. Cố gắng để có được tất cả các khối biến mất.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillMatching Android Cascade