אשד משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   11 50% with 2 votes

לחץ על קבוצות של אותו צבע כדי לקבל הקבוצות להיעלם. נסה להשיג את כל האבני נעלם.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Mouse SkillMatching Android Cascade