dưới ánh nến Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

dưới ánh nến là một trò chơi mê cung nơi bạn có tầm nhìn hạn chế của một ngọn nến. tiếc là nến không ngừng co lại. mất tất cả ánh sáng của bạn và nó trò chơi trên. đánh bại cả 3 cấp độ để hoàn thành trò chơi.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Light Collecting Timing Maze Html5