شمع روشن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شمع نور یک بازی پیچ و خم است که در آن شما دارای یک دید محدود از یک شمع است. متاسفانه شمع دائما کوچک می شود تمام نور شما را از دست بدهد و این بازی تمام شده است. ضرب و شتم تمام 3 سطح برای تکمیل بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Light Collecting Timing Maze Html5