Sự cố Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Rõ ràng tất cả những viên gạch!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyBreakdown