ضرب و شتم مغلوب ساختن پیشی جستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7315 82.95% with 88 votes

این فقط یک شوخی است '. هیچ کس می شود در این بازی صدمه دیده است، به جز شاید مو تهمت '؟

کنترل بازی:
همه دکمه در سمت چپ کلیک کنید و یک دکمه جدید ظاهر خواهد شد.

ActionFunnyBeatTrump