سنگ چخماق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

جدید بازی رایگان پلت فرم آنلاین از رایگان بازی Station.com
شما حکومت بدوی که نام سنگ چخماق، تنها مسلح با یک باشگاه. وظیفه شما این است که رفتن را از طریق تمام سطح بازی برای رسیدن به غار بومی. شما خواهد شد بسیاری از حیوانات وحشی در راه ملاقات، ضرب و شتم آنها را با باشگاه و یا فقط فرار. در حالی که عبور از جمع آوری انواع توت ها و پرش به سیستم عامل است. استفاده از تمام مهارت و نیرنگ خود را به تصویب تمام هشت سطح اعتیاد آور.


کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت و نوار فضا به ضرب و شتم.

ActionBeat 'em UpPlatformsJumpingFlint