Chiến Shooter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Súng xuống quân địch như họ tấn công cơ sở của bạn!

Điều khiển:
Chuột = Mục tiêu và bắn
R = lại
Space = Phạm vi

Army Aiming Action ShootingBattlefieldShooter