bóng vs chim Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

dùng chuột, don để bóng bay chạm vào chim.

Điều khiển:
trong game

Evade Mouse Skill Balloons Birds Unity Webgl