Kiến chiến tranh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Một niềm vui sim trò chơi kiến! Bạn chơi như một người cai trị của một đàn kiến!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác trong game.

Strategy