Ww2 Commander Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Bạn là một sĩ quan chỉ huy của một đội quân nhỏ của quân đội ở giữa của Thế chiến II. Bạn phải hướng dẫn quân đội của bạn để an toàn. Bạn sẽ có được hai hoặc nhiều tuỳ chọn tại một số điểm. Bạn 'll phải quyết định những gì sẽ là hành động tốt nhất.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để lựa chọn hành động của bạn.

ArmyStrategyActionCommander