Lốp Angry Birds ẩn danh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   8521 80.19% with 106 votes

Chúng tôi công bố một trong những trò chơi vui nhộn và xe nhất được gọi là Lốp Angry Birds ẩn danh. Đó là 15 lốp xe trên 5 cấp. Điều khiển: Sử dụng chuột và click vào lốp xe khi bạn nhìn thấy một. Hiện hạn chế nên được nhanh chóng và tìm thấy tất cả các lốp ẩn trước khi thời gian chạy ra ngoài. Bạn có 2 phút cho mỗi bức ảnh và bạn có thể làm 5 sai lầm. Nếu bạn làm được nhiều hơn những sai lầm của trò chơi sẽ kết thúc. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi và vui chơi.

Điều khiển:
Trong game

Puzzle Bird Girl Angry Birds Hidden Tires