בקרת תנועה אווירית משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   36 33.33% with 9 votes

האם אתה מוכן לנחיתה?

בקרות משחק:
מקש רווח - להנחית מטוס. מקשי חצים - מהלך.

AircraftObstacleParkingTrafficControl