ماجراهای Gyroatoms ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جمع آوری اقلام سبز و امتیاز است.

کنترل بازی:
کلید فلش چپ حرکت به چپ.
کلید فلش راست حرکت به سمت راست. گالری کلید فلش پایین اردک. تخصصی Z-رفتن.
کلید Arrow down را تقویت Z-پرش. تخصصی Z-سبک گزاف گویی
X-هدف و پرتاب C-دوربین
.

AdventureCollecting AdventuresGyroatoms