یک مکان برای رشد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در یک محل برای رشد، شما یک روح جنگل متهم به محافظت از یک گیاه کمی عجیب و غریب از یورش تاریکی است. این چیز کمی به نظر می رسد بسیار شکننده است، اما می داند که او احتمالا می تواند یک متحد ارزشمند تبدیل شود ...

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Platforms Ghost Defend Rescue Jumping Plant Unity Webgl Extreme Sport