جادوگران دم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   45 44.44% with 9 votes

جمع آوری تمام معجون ها و آیین های لازم به بازیگران طلسم خود را به عنوان سریع که ممکن است.

کنترل بازی:


FrogMouse SkillMagicWitchWitchesBrew