Những gì-một-shot Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mục tiêu của trò chơi là bắn bóng rổ như nhiều như bạn có thể.

Điều khiển:
Để chơi các trò chơi, bạn gõ phím dài của bạn một lần để đoạn đường nối lên điện Bar và sau đó nhanh chóng khai thác nó một lần nữa để chụp.

SkillBasketballWhat-a-shot