מה-A-נורה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

מטרת המשחק היא לירות כדורסל רבים ככל שאתה יכול.

בקרות משחק:
כדי לשחק את המשחק אתה מקיש על מקש הרווח שלך פעם אחת כבש את בר כוח ולאחר מכן הקש עליו שוב במהירות כדי לקחת את הזריקה.

SkillBasketballWhat-a-shot