Ảo ngày Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1211 52.17% with 23 votes

Lựa chọn địa điểm và người mà bạn muốn cập nhật. Trong khi nói chuyện với ngày của bạn, bạn phải trả lời bất kỳ câu hỏi ngày của bạn yêu cầu bạn, và bạn phải hỏi anh / câu hỏi của bà. Lựa chọn các câu nhất định.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

SimulationGirlLoveGirlsVirtualDate