Tam giác tình yêu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   82 80% with 10 votes

cô có anh chàng của bạn. Bây giờ bạn có được trả thù của bạn. Phá vỡ chúng và có được anh ta cho chính mình!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlLoveTiming GirlsTriangle