گنج مزرعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تطابق جعبه های سه یا بیشتر از همان رنگ.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android TreasureFarm