אוצר משק חקלאי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

להתאים שלוש או יותר אותם קופסות צבע.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleMatching Android TreasureFarm