Gạch Of The Simpsons Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   231 95.83% with 24 votes

Bấm vào các nhóm của các biểu tượng Simpson trên gạch để làm cho họ biến mất.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleMatching Android TilesSimpsons