Fisher Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Giúp đỡ ngư dân xấu xí này bắt tất cả các cá ông có thể do tính toán thời gian phát hành của đường dây của mình một cách hoàn hảo.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillFishFishingTiming Fisher