Crazy Fishing Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   43 57.14% with 7 votes

Bạn đóng vai trò của một ngư dân trong các trò chơi. Các đám đại dương với các sinh vật dưới nước khác nhau, bao gồm cả cá nhỏ và cá mập lớn. Mục tiêu của bạn là để bắt như cá nhiều như thời gian cho phép bạn. Bạn phải đối mặt với một nhiệm vụ nhất định ở mỗi cấp mà bạn phải thực hiện trong một thời gian nhất định. Bạn có được điểm số và thời gian bổ sung cho mỗi cá đánh bắt. Bạn có thể tăng hay giảm điểm và thời gian bằng cách bắt các đối tượng khác.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillFishFishingTiming Crazy