Cá Mania Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Bắt cá nhiều như bạn có thể trong ao.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsMouse SkillFishFishingMania