Taekkwon - Do Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Hiển thị như thế nào lành nghề bạn đang ở trong lĩnh vực Taekwondo. Một võ nghệ thuật Hàn Quốc đòi hỏi rất nhiều đá và đấm với tốc độ và sức mạnh.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyTaekkwon