Spookiz Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đây là một loại Tetris cổ điển của trò chơi. Chỉ cần kết hợp 3 quái vật mỗi thả.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnySpookiz