منجنیق Sextreme بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

این جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود 'شدید! پرت کردن خود را به عنوان آنجا که می توانید. اما سعی کنید به زمین در هیچ شگفتی ناخوشایند می کنید نیست.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان برای افزایش و یا کاهش قدرت هر جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود.
بالا / پایین کلیدهای پیکان برای انتخاب زاویه فضایی
نوار برای راه اندازی.

ThrowingGirlSextremeCatapult