Nhẫn Và Sticks Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Bấm vào gậy dưới cây phát triển trong chiều hướng nhất định.

Điều khiển:
Bấm vào nút bên dưới cây phát triển trong chiều hướng nhất định.

SkillTreeRingsSticks