Cây leo đào tạo Chakra Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Xem như thế nào bạn có thể tập trung Chakra của bạn để leo lên một cái cây.

Điều khiển:
Sử dụng bàn phím của bạn, ngâm trái và bên phải phím mũi tên càng nhanh càng tốt để leo lên cây. Đánh dấu điểm cao nhất của bạn với các phím mũi tên xuống. Sasuke sẽ chỉ đánh dấu các cây nếu nó là dấu hiệu cao nhất, ông sẽ không đánh dấu cây nếu nó thấp hơn điểm cũ.

ObstacleTiming TreeClimbingChakraTraining