بالا رفتن از درخت آموزش چاکرا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

ببینید که چگونه به خوبی شما می توانید چاکرا خود را متمرکز به صعود تا درخت.

کنترل بازی:
مش با استفاده از صفحه کلید خود را، چپ و راست کلیدهای پیکان با بیشترین سرعت ممکن برای بالا رفتن از درخت. علامت گذاری به عنوان بالاترین نقطه خود را با کلید فلش پایین. ساسوکه تنها علامت درخت اگر آن را به بالاترین گذاری شده است، او را از درخت، علامت آن است که اگر پایین تر از علامت قبلی.

ObstacleTiming TreeClimbingChakraTraining