شاهزاده پیشنهاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

شاهزاده پیشنهاد

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPrincessFashionRoyalProposal