Nền tảng 2d Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

trong trò chơi nền tảng 2d này, bạn cần chăm sóc phi công nhỏ, nhảy và chạy để tìm điểm cuối của cấp độ.

Điều khiển:
trong game

Adventure Platforms Jumping Html5 Extreme Sport