توپ پیکسل سرعت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

توپ پیکسل سرعت یک بازی خنک است که در آن شما کنترل یک توپ در مسیر پر از موانع است.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Ball Obstacle Collecting Unity Webgl