parker và badger: cái thùng! Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

trong trò chơi câu đố logic, parker và badger bạn phải di chuyển những trở ngại khác nhau với con chuột của bạn để giải phóng con đường cho chiếc xe máy nhỏ của bạn.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Mouse Skill Obstacle Timing Thinking