oxyrun Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

bạn là hồng cầu. công việc của bạn là cung cấp oxy đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. thu thập các thùng oxy và thả chúng ở cửa ra vào. cung cấp đủ o2 trước khi hết thời gian, hoặc con người của bạn sẽ chết ngạt!

Điều khiển:
trong game

Collecting Rescue Timing Unity Webgl Delivery