תקורה: Consistence משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

סרט ההמשך לאפוס ההתמדה לוקח אותך דרך 5 עולמות כל חדשים בהיקף של 30 רמות!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionOverheadConsistence