غرب تیراندازی غرب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ما بازی تیرانداز مدرسه ای قدیمی را ارائه می دهیم. تیراندازی ها و گروگان گیری را نجات دهید. دریافت پول نقد و جمع آوری تا 10 اسلحه، هر کدام با اثر متفاوت است.

کنترل بازی:
در بازی

Shooting Mouse Skill Timing Cowboy Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen