loạt đá luân lưu phía tây cũ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

chúng tôi trình bày cho bạn trò chơi bắn súng trường cũ. bắn kẻ cướp và cứu con tin. nhận tiền mặt và thu thập tới 10 khẩu súng, mỗi khẩu có hiệu lực khác nhau.

Điều khiển:
trong game

Shooting Mouse Skill Timing Cowboy Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen