ניקוי האוקיינוס משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

באב טיפוס אלה, אתה צריך להגן על הדגים מן ההשפעות המזיקות של זיהום פסולת! ישנם שלושה אבי טיפוס המשחק, כל אחד מהם אתגר לך לשמור את הסביבה!

בקרות משחק:
במשחק

Blood Mouse Skill Water Fish Collecting Unity Webgl