אוסף ים הסוד משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   348 80.95% with 42 votes

לצלול ולאסוף את פריטי הסוד תוך השתמטות כל המכשולים מתחת לים.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לשחות.

WaterFishCollecting SwimmingTurtlesBirdsSharkGirlsSecretCollection