trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

hiệp sĩ này cần giúp đỡ để tiêu diệt tất cả zombie, đến từ cả hai phía. thu thập tất cả các đồng tiền và sau khi sử dụng tiền để nâng cấp khả năng của bạn.

Điều khiển:
trong game

Knight Mouse Skill Zombies Sword Unity Webgl