لاک پشت های نینجا تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   9367 58.13% with 160 votes

شما می توانید بین عکس از لاک پشت های نینجا لذت ببرید و آن لذت ببرید با لکه بینی تفاوت های بین دو عکس زیبا با لاک پشت های نینجا. در تفاوت کلیک کنید تا آنها را نقطه و کامل بازی قبل از اینکه شما زمان از دست بدهند. مراقب باشید از کلیک اشتباه از شما ممکن است نقاط preciously به دست آورده از دست بدهند. کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Difference Girl Ninjago Ninja Turtles Differences