نیک 'د بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   63 66.67% with 9 votes

برخی از دزد هنوز هدایای کریسمس وارد خانه خود. شما نیاز دارید که آمار 25 دزد با زیور آلات کریسمس قبل از آنها سرقت همه چیز دارید. جلوگیری از ضربه سانتا که به نظر می رسد از زمان به زمان.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Shoot 'em UpChristmasNick-d