نیک بونتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   911366 71.34% with 1277 votes

جمع آوری تمام سرنخ برای حل جرم و جنایت

کنترل بازی:
سمت چپ کلیک کنید برای ارتباط برقرار کردن و صحبت کردن

Interactive FictionDetective NickBounty