Bạo lực hơn Mindless Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Bắn những lỗi nhỏ gây phiền nhiễu trước khi họ nhận được lên trên bạn và giết bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionMoreMindlessViolence