Stickicide Phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   88 50% with 16 votes

Bao nhiêu lần bạn có thể giết chết stickman của bạn? Bạn có thể tìm thấy tất cả các cách để thực hiện Stickicide?

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

ActionStickGorePlatformsFunnyViolenceStickicideDeluxe